ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند      تا تو نانی به کف اری و به غفلت نخوری 

شرایط برگشت کالا

شرایط برگشت کالا:

1-در صورتی که مشتری وبسایت شاپ  افسر کالای سفارشی خود را  در موعد مقرردریافت ننماید.


2-در صورتی که کالای خریداری شده با فاکتور پیوستی همخوانی نداشته باشد.


3-مشتری میتواند کالای خریداری شده را  توسط پیک  فروشگاه  عودت نماید و از تحویل کالا و از

امضای رسید کالا خوداری نماید.


شرایط برگشت پول مشتری:


1-در صورتی که کالای خریداری شده مورد تایئد مشتری نباشد .وکالای خریداری شده به فروشگاه عودت داده شود.

2-فروشگاه شاپ افسر موظف است ظرف 48 ساعت وجه دریافتی از مشتری فروشگاه را به مشتری عودت نماید .

3-شرایط عودت وجه مشتری از طرف فروشگاه افسر  با توافق مشتری و شرایط واریز وجه انجام خواهد گرفت.